Köp- och leveransvillkor

Allmänna Försäljningsvillkor

F-rack Systems AB: s allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på F-rack Systems ab:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av F-rack Systems ab:s publicerade försäljningsvillkor. Produkterna som presenteras genom F-rack Systems ab:s hemsida utgör ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på hemsidan och i övriga publikationer har hemsidans priser företräde.

 

Pris och Betalning

Priserna på F-rack Systems ab:s hemsida uppdateras i realtid. Moms och frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor. F-rack Systems ab äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. Mellan F-rack Systems ab och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. Försäljning mot företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning 20 dagar från fakturadatum om inget annat har avtalats. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med 12 % från förfallodagen.

 

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga ordrar. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern när det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Kostnader för avvikande leveranser "t.ex. bud" lämnas av säljare då dessa priser varierar beroende på leveransadressen. Vid delleverans faktureras normalfrakt för antalet kolli.


Leverans och villkor

Upptäcks skador på paketen eller paketerna skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss. Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 1 mån., brev 14 dgr), så fakturerar vi dig 350 kr för vårt arbete med hantering av varorna.

Fraktkostnaden för en beställning debiteras efter den faktiska vikten - detta sker automatiskt i webbutiken och kostnaden för frakten redovisas i kassan. Prissättning sker efter postens portotabell för brev och paket. Order mottagna före klockan 12.00 av lagerhållna produkter expedieras i regel dagen efter och levereras normalt inom 3-4 arbetsdagar. Leveranstid på ej lagerförda produkter ber vi er kontakta kundservice för information. F-rack Systems AB anlitar främst Schenker för leveranser inom Sverige och leverans av godset sker direkt till leveransadressen. Vi tar inget ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktbolaget.

Garanti

Garantier på varan gäller specifikt för respektive produktgrupp, F-rack Systems ab lämnar inga ytterligare garantier utöver den avtalade garantin.

Risken för varan

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör.

Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till F-rack Systems ab omgående, dock senast 8 dagar från leveransdatum. Kunden skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att varan är felfri. Inkommer reklamation efter 8 dagar förbehåller sig F-rack Systems ab att i förhållande till kund avgöra om felet skall avhjälpas av F-rack Systems ab. Se även nedan angående ansvar för fel. Vid reklamation skall kund kontakta F-rack Systems kundservice på telefon 08-540 63 722, via e-post till info@fracksystems.se och uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen. Eventuella returer skall returneras i originalförpackning. Har emballaget förkommit skall returgodset vara väl förpackade i godkänt emballage. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. F-rack Systems ab förbehåller sig rätten till produktkontroll av varan samt en debitering av kontrollen om 150 kr exkl. moms om varan inte skulle visa sig felaktig och reklamationen ej accepteras. Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Schenker kundservice 08 585 104 00.

Ansvar för fel 

Föreligger fel som F-rack Systems ab ansvarar för, åtar sig F-rack Systems ab att efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller nyleverans eller återbetala köpet. F-rack Systems ab äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. F-rack Systems ab bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Övrigt 


Fakta- och prisuppgifter ges med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, eventuellt fel angivna tekniska
specifikationer m.m. F-rack Systems ab förbehåller sig rätten till ändring av samtliga information, inklusive, men ej begränsat till priser,
tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument m.m
kan innehålla tekniska. F-rack Systems ab friskriver sig från allt ansvar vad gäller refererad information inom eller länkad till
denna publikation. Vid orderläggning skickas en bekräftelse via e-post. Bekräftelsen gäller som information om innehållet
i beställningen. Priser och leveransvillkor kan avvika från de i bekräftelsens förekommande uppgifterna.

 

Leveransvillkor*

Normal leveranstid för lagervaror är mellan 1-3 arbetsdagar. Vi reserverar oss för eventuell mellanförsäljning. För ej lagerförda produkter varierar leveranstiden från 2-4 veckor. Kundanpassade produkter kan vara 6-7 veckor. Kontakta oss för mer exakt leveranstid på produkter ni har beställt.

Vi skickar beställningar med Schenker och Postnord. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.

Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss. Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 1 mån., brev 14 dgr), så fakturerar vi dig 350 kr för vårt arbete med hantering av varorna.

Fraktkostnaden för en beställning debiteras efter den faktiska vikten - detta sker automatiskt i webbutiken och kostnaden för frakten redovisas i kassan. Prissättning sker efter postens portotabell för brev och paket.

 

Ångerrätt/Reklamation*

Vi följer lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets rekommendationer. Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits (gäller ej vid specialbeställda varor). Det är alltid garanti på de produkter du köper (1 år). Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten får man alltid nya delar, däremot gäller inte garantin vid förslitningsskador. Du betalar själv returfrakten. För återbetalning - ange ditt postgiro-, bankgiro-, personkonto- eller bankkontonummer.

 

Minimiorder

Minimiorder är 375 kr inklusive moms.

 

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).

 

SMS-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

Produkter

Handla

Information